Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66039
Title: Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á phòng giao dịch Xuân Khánh chi nhánh Cần Thơ
Authors: Phan, Tùng Lâm
Lê, Thị Thùy Dương
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn tại NH TMCP Đông Nam Á – PGD Xuân Khánh trong 3 năm, giai đoạn 2018 – 2020, để đánh giá tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn trong giai đoạn này và đề xuất một số giải pháp để nâng cao hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng
Description: 70 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66039
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.