Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6604
Title: Quan hệ đồng tộc của người Hoa vùng Tây Nam Bộ với người Hoa ở trong nước và nước ngoài
Authors: Vũ, Ngọc Xuân Ánh
Keywords: Người Hoa
Tây Nam Bộ
Quan hệ đồng tộc
Quan hệ thân tộc
Quê gốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 01 .- Tr.41-49
Abstract: Bài viết này nhằm nhận diện quan hệ đồng tộc của người Hoa ở Tây Nam Bộ với người Hoa ở Đông Nam Bộ (chủ yếu tại Thành phố Hồ Chí Minh) và quan hệ đồng tộc xuyên quốc gia với người Hoa ở Trung Quốc, Mỹ, Canada, Úc,… Nhìn chung, có hai yếu tố chính làm cản trở việc giữ gìn quan hệ đồng tộc xuyên quốc gia, nhất là quan hệ thân tộc xuyên biên giới với quê gốc ở Trung Quốc, đó là khả năng tài chính và sự nới rộng khoảng cách giữa các thế hệ khi những người lớn tuổi qua đời. Trong khi đó, quan hệ đồng tộc của người Hoa ở vùng này với người Hoa ở Mỹ, Canada, Úc… ngày càng gia tăng mạnh mẽ, biểu hiện cụ thể là thông qua các cuộc hôn nhân xuyên quốc gia, sự tương trợ cho người thân trong dòng họ và người nghèo trong cộng đồng người Hoa ở quê nhà.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6604
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_718.81 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.