Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66049
Title: Tác động của Covid-19 đến kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất và bán lẻ tại Croatia
Authors: Phan, Anh Tú
Nguyễn, Thị Yến Nhi
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá và phân tích tác động của COVID19 đến các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất và bán lẻ. Từ đó, đề xuất hàm ý chính sách nhằm hỗ trợ sự phục hồi và tăng trưởng doanh số của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất và bán lẻ tại Croatia.
Description: 119 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66049
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.