Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66058
Title: Phân tích hiệu quả tài chính mô hình trồng dưa hấu của nông hộ tại quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Văn Ngân
Phạm, Thị Thu Thảo
Nguyễn, Thị Kim Phượng
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả tài chính mô hình trồng dưa hấu của nông hộ tại quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ, qua đó đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả tài chính mô hình trồng dưa hấu tăng thu nhập cho người nông dân.
Description: 58 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66058
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
982.86 kBAdobe PDF
Your IP: 3.81.25.170


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.