Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66058
Nhan đề: Phân tích hiệu quả tài chính mô hình trồng dưa hấu của nông hộ tại quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Văn Ngân
Phạm, Thị Thu Thảo
Nguyễn, Thị Kim Phượng
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hiệu quả tài chính mô hình trồng dưa hấu của nông hộ tại quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ, qua đó đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả tài chính mô hình trồng dưa hấu tăng thu nhập cho người nông dân.
Mô tả: 58 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66058
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
982.86 kBAdobe PDF
Your IP: 3.81.25.170


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.