Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6605
Title: Để logistics Việt Nam nắm bắt tốt hơn cơ hội của hội nhập kinh tế Quốc Tế
Authors: Nguyễn, Thu Ngà
Keywords: Logistics
Cơ hội
Hội nhập kinh tế quốc tế
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.27-29
Abstract: Theo Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA), ngành dịch vụ logistics Việt Nam được Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá qua Chỉ số Năng lực quốc gia về logistics (LPI) đứng thứ 64/160 nước nghiên cứu và đứng thứ 4 khu vực ASEAN vào năm 2016. Quy mô thị trường dịch vụ logistics Việt Nam tuy nhỏ (khoảng 2%-4% GDP), nhưng tốc độ tăng trưởng cao (15%-16%/năm). Mặc dù vậy, trình độ và mức độ phát triển của ngành logistics Việt Nam hiện nay vẫn ở mức tương đối thấp. Vậy đâu là giải pháp để cải thiện thực trạng này?.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6605
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.7 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.