Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6606
Title: Từ những mô hình liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp
Authors: Nguyễn, Ngọc Trung
Keywords: Mô hình liên kết
Trường đại học
Doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.30-32
Abstract: Liên kết giữa trường đại học (TĐH) và doanh nghiệp (DN) là xu hướng phổ biến trên thế giới và được đánh giá là giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Ở Việt Nam hiện nay đã có nhiều mô hình liên kết được triển khai hiệu quả. Tuy nhiên, việc hợp tác giữa các TĐH và DN vẫn còn những hạn chế và rào cản, cần có giải pháp thích hợp để cải thiện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6606
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_252.36 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.