Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66092
Title: Phân tích ảnh hưởng nhận thức và hành vi thích ứng của nông hộ trước tình hình biến đổi khí hậu ở huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Authors: Huỳnh, Việt Khải
Nguyễn, Ngọc Anh Thư
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá nhận thức và hành vi thích ứng của nông hộ trước tình hình biến đổi khí hậu ở huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, qua đó đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao nhận thức của người dân trước tình hình biến đổi khí hậu
Description: 63 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66092
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.