Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66101
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn khách sạn xanh của du khách nội địa khi đến thành phố Cần Thơ
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Phạm, Thanh Thảo
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn khách sạn xanh của du khách nội địa khi đến TP. Cần Thơ, từ đó đề xuất các hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy lựa chọn khách sạn xanh của du khách nội địa khi đến TP. Cần Thơ.
Description: 62 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66101
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.