Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66123
Title: Phân tích các yếu tố tác động đến quyết định mua sắm điện thoại thương hiệu Samsung của người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Lục, Ngọc Trang
Keywords: Marketing
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố tác động đến quyết định mua sắm điện thoại thương hiệu Samsung của người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp và các nhà phân phối đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Description: 85 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66123
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 52.91.0.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.