Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66123
Nhan đề: Phân tích các yếu tố tác động đến quyết định mua sắm điện thoại thương hiệu Samsung của người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Tác giả: Khưu, Ngọc Huyền
Lục, Ngọc Trang
Từ khoá: Marketing
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố tác động đến quyết định mua sắm điện thoại thương hiệu Samsung của người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp và các nhà phân phối đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Mô tả: 85 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66123
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 52.91.0.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.