Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6613
Title: Phát triển chuỗi cung ứng ngành rau quả Việt Nam
Authors: Lê, Thị Hồng Ngọc
Keywords: Phát triển chuỗi cung ứng
Ngành rau quả
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.39-41
Abstract: Những năm gần đây, ngành rau quả Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận cả trong sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ. Tuy nhiên, chuỗi cung ứng rau quả Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, nên giá trị gia tăng thấp và chưa bền vững. Chính vì vậy, việc phát triển chuỗi cung ứng rau quả Việt Nam để nâng cao giá trị gia tăng của chuỗi là việc làm có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6613
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_259.35 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.