Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66174
Title: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương Tín phòng giao dịch Tháp Mười
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Trần, Hoài Vương
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín PGĐ Tháp Mười. Từ đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động cho vay khách hàng cá nhân nói riêng tại Ngân hàng.
Description: 45 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66174
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.