Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66193
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH xăng dầu Kim Phượng
Authors: Vũ, Xuân Nam
Nguyễn, Kim Ngân
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH xăng dầu Kim Phượng, đồng thời phân tích một số chỉ số tài chính và qua đó đề ra một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty.
Description: 89 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66193
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.