Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6621
Nhan đề: Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước bằng phương thức trọng tài quốc tế trong khuôn khổ ASEAN
Tác giả: Trần, Anh Tuấn
Từ khoá: ASEAN
Cam kết
Nhà đầu tư
Nhà nước
Nước ngoài
Tranh chấp
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Luật học;Số 01 .- Tr.41-50
Tóm tắt: Trên cơ sở tổng quan về giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước theo cam kết giữa các quốc gia ASEAN, bài viết đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước nhằm làm lành mạnh hóa môi trường đầu tư nội khối, thúc đẩy nhanh hơn nữa dòng lưu chuyển đầu tư trong ASEAN.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6621
ISSN: 0868-3522
Bộ sưu tập: Luật học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_6.47 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.