Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66247
Title: Kế toán nguồn kinh phí và chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu
Authors: Vương, Quốc Duy
Nguyễn, Ngọc Duyên
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trên cơ sở các văn bản quy định của Nhà nước, BHXH Việt Nam về kế toán chi BHXH, BHTN có liên quan, Luận văn nghiên cứu thực trạng, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi BHXH, BHTN tại BHXH tỉnh Bạc Liêu
Description: 127 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66247
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.136.189


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.