Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6626
Title: Sử dụng án lệ trong đào tạo luật ở Anh, Mỹ, Australia, Singapore và liên hệ với Việt Nam
Authors: Nguyễn, Đức Lam
Keywords: Án lệ
Đào tạo luật
Liên hệ
Sử dụng
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 01 .- Tr.82-96
Abstract: Bài viết đề cập vai trò của án lệ trong đào tạo luật ở một số nước thuộc hệ thống thông luật như Anh, Mỹ, Australia, Singapore. Qua đó, bài viết phân tích sự cần thiết, đề xuất các giải pháp sử dụng bản án, án lệ trong đào tạo luật tại Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6626
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9.9 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.