Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66275
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH tích hợp mạng viễn thông Tia Sáng – Tia Sáng telecom
Tác giả: Vũ, Xuân Nam
Mai, Thị Duyên
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng công tác kế toán xác định hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH tích hợp mạng viễn thông Tia Sáng, đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và hoàn thiện công tác kế toán tại đơn vị.
Mô tả: 156 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66275
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
15.08 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.65.228


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.