Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66292
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng mô hình ba giảm ba tăng của nông hộ trồng lúa tai huyện Chợ Mới tỉnh An Giang
Authors: Phạm, Lê Thông
Đặng, Thị Lan
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng mô hình canh tác lúa 3G3T của nông hộ trồng lúa trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vụ lúa Đông Xuân 2020-2021 và ảnh hưởng của việc áp dụng 3G3T đến lượng giống, lượng phân và chi phí thuốc BVTV được sử dụng trong vụ.
Description: 75 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66292
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
763.6 kBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.