Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/663
Title: Cải cách kinh tế của Ấn Độ: Thành tựu, vấn đề và những gợi mở cho Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Túy
Keywords: Kinh tế
Cải cách kinh tế
Ấn Độ
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.116-119
Abstract: Bài viết nhìn lại hơn 26 năm cải cách kinh tế của Ấn Độ để nhận diện rõ hơn những thành tựu đạt được, những vấn đề đặt ra. Từ đó đưa ra những gợi mở cho công cuộc cải cách, đổi mới ở những nền kinh tế khác, trong đó có công cuộc đổi mới của Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/663
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.12 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.