Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66322
Title: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHO HỆ THỐNG CỬA HÀNG BÁN LẺ SỬ DỤNG SPRING BOOT VÀ REACTJS
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Võ, Ngọc Giàu
Keywords: TIN HỌC ỨNG DỤNG
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Công tác quản lý luôn là vấn đề luôn được chú trọng hàng đầu và không thể thiếu đối với mọi tổ chức, doanh nghiệp. Hơn thế, trong những năm gần đây, kinh tế phát triển rất mạnh, rất nhiều dữ liệu cần phải được quản lý. Các tổ chức, doanh nghiệp dành sự quan tâm rất lớn đến việc tin học hóa công tác quản lý, dần trang bị cho mình một trang web để nâng cao hiệu quả công việc trong công tác quản lý và kinh doanh. Vận dụng những kiến thức trong quá trình học tập và nghiên cứu, tôi đề xuất đề tài "Xây dựng Website quản lý bán hàng cho hệ thống cửa hàng bán lẻ sử dụng Spring Boot và ReactJS". Ứng dụng web xây dựng bằng ngôn ngữ Java trên IDE là IntelliJ 2020.3, kết hợp với các ngôn ngữ, thư viện, công nghệ hỗ trợ web khác như JavaScript, JSS, ReactJS, ReactHooks, Spring Boot, v.v. Ngoài ra còn sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL để quản lý dữ liệu. Website quản lý bán hàng cho hệ thống bán lẻ cho phép người dùng cùng hệ thống có thể truy cập từ các chi nhánh khác nhau, thực hiện các thao tác quản lý trên các chi nhánh một cách dễ dàng, linh hoạt và chặt chẽ.
Description: 58 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66322
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.