Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6633
Title: LIXIL quy tụ những thương hiệu hàng đầu
Keywords: LIXIL
Thương hiệu hàng đầu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 1+2 .- Tr.72-75
Abstract: Năm 2011,5 công ty hàng đầu Nhật Bản về nhà ở và vật liệu xây dựng đã hợp nhất thành tập đoàn LIXIL. Hiện LIXIL là công ty dẫn đầu toàn cầu và đa dạng nhất trong ngành thiết kế, vật liệu nhà ở và xây dựng; là nơi tạo nên những giải pháp sống cho tương lai ngay từ hôm nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6633
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.28 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.