Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66336
Title: Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga
Authors: Vũ, Đức Hải
Keywords: Đối tác chiến lược toàn diện
Việt Nam
Liên Bang Nga
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 592 .- Tr.46-48
Abstract: Hơn 70 năm đã qua, có thể nói, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quan hệ hữu nghị Việt - Xô truớc đây và Việt Nam - Liên bang Nga ngày nay, cũng là một mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, bền chặt, ổn định. Trong suốt lịch sử quan hệ giữa hai bên, đã không hề có một vết đen hay “những trang buồn”. Đã có lúc quan hệ bị ngưng trệ, gián đoạn, khó khăn và lúng túng do biến cố Liên Xô sụp đổ nhưng sau khi Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản quan hệ giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Xã hội Chú nghĩa Việt Nam (6/1994) được ký thì quan hệ này đã được cải thiện, có những chuyển biến tích cực và phát triển tốt đẹp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66336
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.