Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6635
Title: Lao động phi chính thức người Việt sang Anh: Nguyên nhân và tác động
Authors: Nguyễn, Văn Phúc
Barber, Tamsin
Nguyễn, Thanh Hải
Trần, Thị Thu Hà
Trương, Kiều Diễm
Nguyễn, Thu Hà
Keywords: Lao động phi chính thức
Người Việt
Nguyên nhân
Nước Anh
Tác động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.63-65
Abstract: Hiện tại, giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh (gọi tắt là Anh) không có chương trình hợp tác chính thức về lao động. Tuy nhiên, hiện vẫn có những nhân sự Việt Nam làm việc ở Anh dưới hình thức cả chính thức và phi chính thức. Trong đó, lao động phi chính thức là nhóm nhân sự thực tế đang làm việc ở Anh không theo các chương trình hợp tác lao động chính thức, hoặc không sang Anh theo các hợp đồng lao động được ký kết theo luật pháp về lao động của Anh và của Việt Nam. Nghiên cứu nhằm làm rõ thực trạng, nguyên nhân và tác động của nhóm đối tượng này sẽ giúp Chính phủ và các cơ quan, tổ chức Việt Nam, cũng như vương quốc Anh có những giải pháp thích hợp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6635
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.46 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.