Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66364
Title: Phân tích hoạt động tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Nguyễn, Nhật Duy
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Cần Thơ trong giai đoạn 2018 – 2020 để thấy rõ thực trạng tín dụng và đề xuất giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng trung, dài hạn cũng như nâng cao chất lượng tín dụng của HDBANK Cần Thơ trong giai đoạn sắp tới.
Description: 50 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66364
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
673.41 kBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.