Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66370
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Hồng Môn
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Trần, Hoàng Minh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH Hồng Môn giai đoạn 2018 đến 2020 từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới
Description: 57 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66370
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
831.83 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.