Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66372
Title: Đánh giá thái độ của sinh viên chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trường Đại học Cần Thơ về vấn đề phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững tại địa bàn thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Phú Son
Phạm, Minh Đức
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thái độ của sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Trường Đại học Cần Thơ về phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững trong phạm vi địa bàn thành phố Cần Thơ. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hoặc duy trì thái độ sinh viên hướng tới phát triển bền vững du lịch sinh thái tại Thành phố Cần Thơ.
Description: 90 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66372
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.