Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6639
Title: Các nguyên tắc định hướng bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà
Keywords: Bảo đảm
Bộ luật
Định hướng
Nguyên tắc
Quyền con người
Quyền công dân
Tố tụng dân sự
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 02 .- Tr.16-28
Abstract: Bài viết phân tích và bình luận quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 về các nguyên tắc định hướng bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong giải quyết vụ án dân sự tại tòa án, đồng thời đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân của các đương sự được thực hiện trên thực tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6639
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.94 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.