Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66405
Title: Giải pháp phát triển doanh nghiệp ngành thực phẩm thành phố Cần Thơ trong bối cảnh Covid-19
Authors: Huỳnh, Văn Tùng
Trần, Tố Loan
Võ, Thành Danh
Ong, Quốc Cường
Nguyễn, Thị Lương
Nguyễn, Minh Thảo
Huỳnh, Thị Thanh Tuyền
Keywords: Doanh nghiệp ngành thực phẩm
Covid-19
Cần Thơ
Giải pháp phát triển
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 592 .- Tr.127-129
Abstract: Ngành sản xuất và kinh doanh thực phẩm của thành phố Cần Thơ vẫn còn nhiều hạn chế như quy mô doanh nghiệp phần lớn ở mức vừa và nhỏ, hàm lượng giá trị gia tăng thấp, hạn chế trong liên kết theo chuỗi, đáp ứng thị trường đa phần ở phân khúc trung bình - thấp. Do đó, nghiên cứu nhằm nhận diện những tiềm lực và các nút thắt phát triển của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm và chuỗi cung ứng rau củ quả tại thành phố Cần Thơ trong mối quan hệ với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong bối cảnh tác động của Covid-19 và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66405
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.27.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.