Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66425
Title: Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Authors: Y, Thanh Hà Niê Kdăm
Nguyễn, Thanh Trúc
Nguyễn, Văn Toàn
Nguyễn, Thanh Phương
Keywords: Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công
Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 34 .- Tr.83-86
Abstract: Bài viết trình bày thực trạng công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66425
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
923.74 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.