Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6643
Title: "Nhà quê" nơi xứ quê
Authors: An Nguyên
Keywords: Kiến trúc
Nhà ở
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 1+2 .- Tr.101-106
Abstract: Có những nơi chốn ta mới thấy ngỡ như nhà quê, không có gì đặc sắc theo góc nhìn của ta. Cho đến một ngày, ta có thời gian đủ lâu để hiểu nơi đó, và không gian đủ hợp với ta để có thể "hòa nhập" vào góc sống đó. Nơi chốn ta tạm gọi là nhà quê ấy dần dần cho ta thêm nhiều yêu mến, thậm chí đầy áp những xúc cảm không hề thiên lệch, mà đã được lý trí cân đối hài hòa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6643
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.93 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.