Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66441
Title: Tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt ở thành phố Hải Phòng
Authors: Nguyễn, Thị Yên
Keywords: Người Việt
Tín ngưỡng thờ mẫu
Nữ thần
Hải Phòng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 03 .- Tr.41-49
Abstract: Bài viết phân tích sự đa dạng của các nhóm nữ thần được thờ phụng ở địa bàn thành phố Hải Phòng, gồm nhóm các vị nữ thần huyền thoại; nhóm các vị nữ thần có công trong lịch sử; nhóm các nữ thần có nguồn gốc từ Trung Hoa; nhóm các nữ thần thuộc diện thần tín ngưỡng Tứ phủ. Trên cơ sở đó, chỉ ra những nét riêng trong tín ngưỡng thờ mẫu ở Hải Phòng, như sự nổi trội của yếu tố thờ nữ thần biển, sự thống nhất trong đa dạng các thực hành nghi lễ tín ngưỡng Tứ phủ. Tín ngưỡng thờ mẫu ở Hải Phòng tiêu biểu cho tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt ở vùng duyên hải xứ Đông của Bắc Bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66441
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.19 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.