Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66501
Title: SPMB triển khai công tác chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, quản lý và điều hành các dự án đầu tư xây dựng
Authors: Hà, Quốc Sơn
Nguyễn, Việt
Keywords: Chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất
Điều hành các dự án đầu tư xây dựng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Điện & Đời sống;Số 266 -Tr.42-44
Abstract: Để triển khai có hiệu quả chủ đề năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là "Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam'' và của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là "Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia".
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66501
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
866.67 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.