Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66515
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Việt Thắng-
dc.date.accessioned2021-10-19T08:10:05Z-
dc.date.available2021-10-19T08:10:05Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn2354-0761-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66515-
dc.description.abstractQuy định số 08/QĐi-TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên mà trước hết là các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Quy định này nêu rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương của cán bộ, đảng viên nói riêng và của cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thực hiện nghiêm phong cách nêu gương và là tấm gương sáng trên nhiều phương diện để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân học tập.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Quản lý Nhà nước;Số 305 - Tr.3-6-
dc.subjectTư tưởng Hồ Chí Minhvi_VN
dc.subjectHọc và làm theovi_VN
dc.subjectN êu gương cán bộ lãnh đạovi_VN
dc.titleXây dựng phong cách nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ lãnh đạo, quản lývi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.