Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6654
Nhan đề: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LÊN MEN RƯỢU VANG DƯA HẤU VÀNG SỬ DỤNG NẤM MEN CHỊU NHIỆT SAU TỒN TRỮ
Tác giả: Ngô, Thị Phương Dung
Nguyễn, Thị Mỹ Huyền
Từ khoá: Công nghệ sinh học tiên tiến
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6654
Bộ sưu tập: Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.84 MBMicrosoft Word XML
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.