Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6656
Nhan đề: KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HOẠT CHẤT TRONG GẠO MẦM VÀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG GẠO MẦM Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tác giả: Đỗ, Tấn Khang
Nguyễn, Trung Kiên
Từ khoá: Công nghệ sinh học tiên tiến
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6656
Bộ sưu tập: Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.54 MBMicrosoft Word
Your IP: 3.236.241.39


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.