Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66575
Title: Giải mã hệ gen Canine Distemper Virus gây bệnh trên chó năm 2018
Authors: Đỗ, Thị Roan
Đỗ, Đức Thành
Đặng, Thị Mai Lan
Phạm, Hồng Ngọc
Nguyễn, Hữu Đức
Nguyễn, Thị Khuê
Nguyễn, Thị Thu Hiền
Lê, Thị Kim Xuyến
Lê, Thanh Hòa
Đoàn, Thị Thanh Hương
Keywords: Canine Distemper virus
Genotype
Hệ gen
PCR
Phả hệ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 18(3) .- Tr.465-475
Abstract: Kết quả phân tích phả hệ nguồn gốc cho thấy chủng CDVHN5 thuộc genotype Asia-1 cùng với các chủng của Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Hàn Quốc. Cho đến nay mới có duy nhất một hệ gen của CDV Thành phố Hồ Chí Minh công bố trên Ngân hàng gen. Do đó việc bổ sung thêm dữ liệu hệ gen của virus này tại Việt Nam là rất cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66575
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.116.201


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.