Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66590
Title: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng
Keywords: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Đoàn kết đặc biệt
Hợp tác toàn diện
Việt Nam - Lào
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 07(368) .- Tr.09-12
Abstract: Ngày 29-6-2021, Đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dẫn đầu, đến thăm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng tham dự. Tại buổi đón, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã có bài phát biểu chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tạp chí Lịch sử Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66590
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
976.69 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.