Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66612
Title: Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa thông tin và phát triển công nghệ dự báo số
Authors: Mai, Văn Khiêm
Keywords: Khí tượng Thủy văn
Công nghệ dự báo số
Nâng cao chất lượng
Công tác dự báo
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 13 - Tr.12-13
Abstract: Công tác dự báo, cảnh báo của ngành Khí tượng Thủy văn những năm qua đà có những chuyển biến rõ rệt cả về lượng và chất cũng như đa dạng hóa hình thức thông tin hướng đến từng đối tượng sử dụng. Trong dự báo, bên cạnh việc ứng dụng các công nghệ quan trắc, giám sát liên tục các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dựa trên mạng lưới quan trắc tự động, hệ thống ra đa, vệ tinh hiện đại, công nghệ dự báo thời tiết dựa trên các mô hình thời tiết số đã được thực hiện trên các hệ thống siêu máy tính đóng vai trò chính trong việc dự báo được xu thế, hiện tượng mưa lớn, mưa cực trị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66612
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
783.16 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.167.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.