Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66619
Title: Xây dựng thư viện điện tử Tây Nguyên
Authors: Nguyễn, Hoàng Long
Đinh, Bảo Ngọc
Nguyễn, Thị Hải Yến
Trần, Anh Tuấn
Keywords: Xây dựng thư viện điện tử
Tây Nguyên
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 13 - Tr.26-29
Abstract: Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, đến nay các tài liệu, tư liệu về Tây Nguyên là rất phong phú về số lượng và thể loại. Ngoài ra, cùng với sự thành công của chương trình Tây Nguyên 3, Tây Nguyên đã có trên 500 bản đồ dạng Atlas điện tử. Các tài liệu và tư liệu về Tây Nguyên đang được lưu trữ rải rác ở các thư viện tỉnh và các cơ quan, ban ngành trên địa bàn các tỉnh thuộc Tây Nguyên. Việc xây dựng thư viện điện tử Tây Nguyên, tạo một kho lưu trữ, một đầu mối để lưu trữ và tra cứu các tài liệu, tư liệu trên là hết sức cần thiết. Việc này sẽ đóng góp vai trò quan trọng cho sự nghiệp số hóa thư viện tại Việt Nam nói chung, cho việc phát triển kinh tế - xã hội, củng như phục vụ các nghiên cứu về Tây Nguyên nói riêng. Bài báo này sẽ trình bày về quá trình và kết quả của dự án xây dựng thư viện điện tử Tây Nguyên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66619
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.