Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66620
Title: Khảo sát, đánh giá dịch vụ hệ sinh thái và ảnh hưởng của công viên đến sự bền vững của hệ thống thoát nước đô thị
Authors: Phạm, Hoàng Phương Linh
Trần, Thành
Mai, Thùy Quyên
Nguyễn, Kiều Lan Phương
Bùi, Thị Thu Thảo
Nguyễn, Thanh Luân
Trần, Thị Bích Phượng
Hồ, Hữu Lộc
Keywords: Công viên
Đánh giá dịch vụ hệ sinh thái
Hệ thống thoát nước đô thị
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 13 - Tr.30-32
Abstract: Công viên là nơi cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái quan trọng cho người dân đô thị với nhiều lợi ích mang lại, nhưng người ta vẫn biết rất ít về quan điểm của mọi người về việc đến thăm công viên và nhận thức của họ với việc phát triển các dịch vụ sinh thái làm sao vừa thu được các lợi ích vừa có thể bảo vệ môi trường. Nghiên cứu trong tương lai nên xem xét những yếu tố nào có thể gây ra sự khác biệt giữa ý định và hành vi của người dân khi đến với công viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66620
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
948.31 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.