Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66620
Nhan đề: Khảo sát, đánh giá dịch vụ hệ sinh thái và ảnh hưởng của công viên đến sự bền vững của hệ thống thoát nước đô thị
Tác giả: Phạm, Hoàng Phương Linh
Trần, Thành
Mai, Thùy Quyên
Nguyễn, Kiều Lan Phương
Bùi, Thị Thu Thảo
Nguyễn, Thanh Luân
Trần, Thị Bích Phượng
Hồ, Hữu Lộc
Từ khoá: Công viên
Đánh giá dịch vụ hệ sinh thái
Hệ thống thoát nước đô thị
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 13 - Tr.30-32
Tóm tắt: Công viên là nơi cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái quan trọng cho người dân đô thị với nhiều lợi ích mang lại, nhưng người ta vẫn biết rất ít về quan điểm của mọi người về việc đến thăm công viên và nhận thức của họ với việc phát triển các dịch vụ sinh thái làm sao vừa thu được các lợi ích vừa có thể bảo vệ môi trường. Nghiên cứu trong tương lai nên xem xét những yếu tố nào có thể gây ra sự khác biệt giữa ý định và hành vi của người dân khi đến với công viên.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66620
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
948.31 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.