Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66623
Title: Nghiên cứu chấp nhận sử dụng công nghệ AI trong ứng dụng giao đồ ăn tại Hà Nội
Authors: Phạm, Thuỳ Giang
Nguyễn, Kim Chi
Nguyễn, Thu Huyền
Nguyễn, Thị Thùy Trang
Keywords: Ứng dụng công nghệ AI
Nghiên cứu
Giao đồ ăn
Hà Nội
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 591 .- Tr.119-121
Abstract: Dựa vào cơ sở lý thuyết và thực trạng hiện tại về việc sử dụng ứng dụng giao đồ ăn của Now tại địa bàn Hà Nội, bài viết đi phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chấp nhận sử dụng công nghệ AI trong ứng dụng giao đồ ăn. Kết quả cho thấy các yếu tố: Sự hữu ích cảm nhận, Tính đổi mới và Sự thuận tiện đều có ảnh hưởng mạnh đến ý định hành vi sử dụng ứng dụng giao đồ ăn. Từ đó, đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị giúp Now cải thiện chất lượng dịch vụ, trải nghiệm khách hàng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66623
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
909.15 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.