Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/667
Title: Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công từ ngân sách nhà nước tại Quảng Trị
Authors: Lê, Đức Thịnh
Keywords: Đầu tư công
Quản lý nhà nước
Ngân sách nhà nước
Quảng Trị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.131-133
Abstract: Lãnh đạo Đảng và chính quyền tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm tới việc làm sao để sử dụng vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước có hiệu quả, thực sự tiết kiệm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà nhiều dự án đầu tư công của Quảng Trị luôn đi cùng với sự tốn kém, thiếu hiệu quả, thi công kéo dài gây lãng phí nguồn lực đầu tư. Do vậy, việc hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là điều cấp thiết hiện nay của Tỉnh.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/667
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.14 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.