Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66738
Title: Nâng cao chất lượng đô thị và khu dân cư nông thôn mới
Authors: Bích Thủy
Keywords: Nâng cao chất lượng đô thị
Khu dân Cư nông thôn mới
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 295 .- Tr.46
Abstract: Ngày 30/11 vừa qua, Đại hội KTS Bạc Liêu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và Đại hội Iiên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã diễn ra thành công tốt đẹp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66738
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
184.72 kBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.