Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66738
Nhan đề: Nâng cao chất lượng đô thị và khu dân cư nông thôn mới
Tác giả: Bích Thủy
Từ khoá: Nâng cao chất lượng đô thị
Khu dân Cư nông thôn mới
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc;Số 295 .- Tr.46
Tóm tắt: Ngày 30/11 vừa qua, Đại hội KTS Bạc Liêu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và Đại hội Iiên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66738
ISSN: 0866-8617
Bộ sưu tập: Kiến trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
184.72 kBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.