Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66788
Title: Truyền cảm hứng về sự hòa hợp giữa kiến trúc và tự nhiên
Authors: Thảo Nguyên
Keywords: Truyền cảm hứng
Về sự hòa hợp
Kiến trúc
Tự nhiên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 295 .- Tr.53-56
Abstract: Ngày 30/11/2019, tại Gem Center (TPHCM), hàng ngàn KTS trẻ và sinh viên kiến trúc Việt Nam đã cùng tham dự TOTO Architect Talk 2019 với chủ đề "Sự hòa hợp giữa Kiến trúc và Tự nhiên: Tương lai hoài niệm" do Toto Việt Nam tổ chức và Hội KTS Việt Nam bảo trợ. Thông qua những tác phẩm độc đáo, chú trọng sự hài hòa giữa con người, kiến trúc và tự nhiên, KTS Takahazu Tezuka (Nhật Bản) đã truyền cảm hứng cho thế hệ KTS trẻ Việt Nam, hướng tới những thiết kế vượt thời gian cùng sáng tạo kiến trúc để thay đổi thế giới...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66788
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
637.12 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.