Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6678
Nhan đề: Vĩnh Phúc phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Từ khoá: Vĩnh Phúc
Kế hoạch
Phát triển kinh tế - xã hội
Năm 2018
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.72-74
Tóm tắt: Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI trong bối cảnh kinh tế - xã hội cả nước còn phải đối mặt với khó khăn, thách thức... Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND Tỉnh và sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn, kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục chuyển biến tích cực, tạo tiền đề vững chắc cho việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6678
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.65 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.