Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6682
Title: Nghiên cứu nhu cầu mua sắm sản phẩm lưu niệm tại trường Đại học Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Trường Huy
Trần, Thị Kim Phượng
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu phân tích thực trạng và đánh giá nhu cầu của khách tham quan, sinh viên đến các loại sản phẩm lưu niện khi đến trường Đại học Cần Thơ. Từ đó, đưa ra những giải pháp cần thiết cho việc tổ chức sản xuất để phát triển sản phẩm lưu niệm góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và quảng bá hình ảnh về trường Đại học Cần Thơ
Description: 68
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6682
ISSN: B1507702
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.