Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6684
Title: Đánh giá hiệu quả chương trình giá sốc đối với hoạt động kinh doanh tại siêu thị Lotte Mart Cần Thơ
Authors: Lê, Tấn Nghiêm
Dương, Huỳnh Tú Lê
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: - Phân tích thực trạng chương trình giá sốc đối với hoạt động kinh doanh tại siêu thị Lotte Mart Cần Thơ trong giai đoạn 2015 - 2017, 6 tháng đầu năm 2018. Đánh giá hiệu quả chương trình với hoạt động kinh doanh. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chương trình giá sốc đối với hoạt động kinh doanh tại nơi đây.
Description: 95 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6684
ISSN: B1502374
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.1 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.37


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.